Voornaam kolonel De la Garde?

Kolonel de La Garde in 1582

Hoe heet hij..?

In sommige oude berichten, die pas na zijn overlijden zijn gemaakt, krijgt kolonel de La Garde de voornaam Philippus toegekend, terwijl eerder ook wordt aangegeven, dat zijn voornaam niet bekend is. Soms wordt Philippus nog aangevuld met Merlyn de Mannoy Sr. In stukken die gaan over het Ontzet van Leiden en het beleg van Bergen op Zoom wordt hij  echter Antoine genoemd en dat lijkt logischer. In Frankrijk worden rond zijn geboortejaar meerdere De La Garde’s geboren met de naam Antoine, maar een Philippus is (nog) niet terug gevonden.

Onder andere bij Noël de La Garde de Chambonas, heer van Chambonas en van Bouchet en Louise de Chastel de Condres, want daar werd rond 1550 een zoon Antoine geboren.

Wellicht is bij het schrijven van de geschiedenis toen per abuis een verwisseling gemaakt met een andere belangrijke hugenoot: Philippe de Plessis-Mornay, die ook in de nabijheid van Prins Willem van Oranje leefde. We zoeken verder..! Wie helpt?

Philippe du Plessis-Mornay

Philippe du Plessis-Mornay (*Buhy, 5 november 1549 – La Forêt-sur-Sèvre, 11 november 1623), soms ook geschreven als Philippe du Plessis Mornay, of Philippe Duplessis-Mornay, of Philippe de Mornay, seigneur du Plessis–Marly of Philippe Mornay du Plessis.

Hij was een Frans protestants theoloog en staatsman, leider van de hugenoten en een prominente monarchomach. In 1572 overleefde hij net als de kolonel ternauwernood de Bartholomeusnacht in Frankrijk. Hij schreef mee aan de Apologie van Willem van Oranje in 1580. Mogelijk is hij ook de auteur van Vindiciæ contra tyrannos uit 1579. Met deze werken wordt hij beschouwd als een van de grondleggers van de Nederlandse onafhankelijkheid.

Wanneer is de kolonel precies getrouwd?

Tot nog toe is het niet gelukt om het trouwbericht van de kolonel met Françoise van de Werve (dochter van een Markgraaf van Antwerpen) terug te vinden in de Antwerpse Doop- Trouw- en Begraafboeken die wel bewaard zijn gebleven. Daarbij zou dan mogelijk wel duidelijkheid kunnen ontstaan. Zij kregen wel twee kinderen, waarover informatie is vastgelegd:

Zoon en dochter van de kolonel

INHOUD VAN DIT BERICHT:

Op het verzoek van Hendrik van de Werve, als oom en voogd van Theophilus en Catharina de la Garde, kinderen van wijlen Philippe Merlyn de Mannoy Sr. de la Garde en van zijn vrouw Françoise van de Werve, zuster van de aanvrager, ten einde de Generale Ontvanger Mierop te belasten om de aanvrager, als oom en voogd van de voornoemde Theophilus en Catharina voor elk een rente te betalen van achtenvijftig Ponden, twee Schellingen en zes Deniers, omdat de voornoemde Theophilus als reden heeft dat hij een jongeman van achttien jaren is en de voornoemde dochter binnen Zeeland, is besloten en afgesproken als volgt:

De Gecommiteerde Raden, etc. verstaan en verordoneren de Generale Ontvanger aan de verzoeker als voogd van Theophilis en Juffrouw Catharina in deze te laten volgen de betaling van de rente in deze over de jaren 1599 en 1600, zonder daaraan de vierde Penning te korten.
Gedaan en gearresteerd de 1e februari.

Bronnen:

Floris Hubert Lodewijk Prims (Belangrijke archivaris in Antwerpen)
BB nummer: 13927 Antwerpen ; Brussel ; Gent ; Leuven : Standaard, 1943
1 Bibliotheek – Bibliothèque [MARC] A08697/02 Niet uitleenbaar:

Register der Commissie tot onderhoud van de Religions-vrede te Antwerpen (1579-1581):

13 december (1579): Huwelijk in S. Jacobs van de calvinist de la Garde met de katholieke dochter van Simon van de Werve. Minister Taffin belet Oranje en de prinses er bij te zijn …

 

2 thoughts on “Voornaam kolonel De la Garde?

 1. In een schrijven van Henk den Heijer “Holland onder water” (de logistiek achter het ontzet van Leiden) wordt er gesproken over Antoine de La Garde, die door Willem van Oranje wordt ingezet. Dus de la Garde heeft een voornaam. En die is dan niet Philipe Merlin zoals in mijn/onze stamboom. Er is toch een hoop onduidelijkheid over de la Gardes van voor 1600.

 2. Beste Diana,

  Bedankt voor uw reactie. Ik heb je vraag voorgelegd aan de schrijver, Henk den Heijer, emeritus hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden, en die gaf het volgende antwoord:

  Beste heer Lagarde,

  De bronnen over Antoine de la Garde staan in de noten van mijn boekje “Holland onder water” uit 2010, dat digitaal te raadplegen is op de website van de Leidse 3 oktober vereniging. Zoek daar onder het kopje lezingen.

  Voorts is informatie over hem te vinden in Erik Swart, “Krijgsvolk: militaire professionalisering en het ontstaan van het Staatse Leger, 1568-1590” (Amsterdam 2006). Ook deze publicatie in online raadpleegbaar.

  Ten slotte kunt u ook info vinden op het Biografisch Portaal.

  Succes met uw onderzoek,
  Henk den Heijer

  Daar ga ik dus nu mee aan de slag.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

%d bloggers liken dit: