Alle berichten

Update stamboom van de familie Lagarde Online

Niet alleen vanwege de privacybescherming, maar ook om wat meer leuke actuele informatie over de familie Lagarde zichtbaar te kunnen maken, heeft onze stamboom een...

Onze voorouders in Nederland

Waar komen we vandaan? Bijna alle Lagarde's die nu in Nederland wonen, kennen als stamvader de rond 1600 geboren Frederik Lagarde. Voor zover bekend zijn...

Verrassing van de achterkleinkinderen

OSS - Vorige week zondag zorgden de achterkleinkinderen van Ton en Anette Lagarde-Hilgers voor een leuke verrassing voor alle bewoners van de flat aan de...

De tachtigjarige oorlog

De la Garde - zijn voornaam is onbekend - stond als kolonel aan het hoofd van een regiment Fransen dat zich verdienstelijk maakte o.a. bij...

Voornaam kolonel De la Garde?

Hoe heet hij..? In sommige berichten, die pas later zijn gemaakt, krijgt kolonel De la Garde de voornaam Philippus toegekend, terwijl eerder wordt aangegeven dat...

De correspondentie van Willem van Oranje

In het archief is veel correspondentie van Prins Willem van Oranje bewaard. In dat opzicht was Willem de Zwijger, zoals hij ook werd genoemd, een...