De correspondentie van Willem van Oranje

0

In het archief is veel correspondentie van Prins Willem van Oranje bewaard. In dat opzicht was Willem de Zwijger, zoals hij ook werd genoemd, een druk ‘baasje’. Hieronder een overzicht van de brieven waarin de naam De la Garde voorkomt, met een korte beschrijving van de inhoud.

3024
Datum brief 30-8-1573. Correspondent: Aan N.N. Verzendplaats Dordrecht.

Opdracht zich met de La Garde naar Waterland te begeven en zich onder het bevel van de gouverneur aldaar te stellen. 

Opmerking: De brief is gericht aan ‘Messieurs et bons amys’.

3402
Datum brief 30-8-1573. Correspondent: Aan magistraten van de steden in het Noorderkwartier Verzendplaats Dordrecht.

Mededeling dat versterking van de troepen onderweg is, waarover de la Garde nader zal berichten. 

Opmerkingen: Geadresseerde op grond van de inhoud. De brief was medeondertekend door N. Brunynck. De geauthentiseerde kopie Regionaal Archief Alkmaar gewaarmerkt door Coren en met aantekening van de overhandiging door de la Garde in de vergadering van de Staten van het Noorderkwartier.

3401
Datum brief 30-8-1573. Correspondent: Aan magistraat van Alkmaar. Verzendplaats Dordrecht.

Bericht dat versterking van de troepen onderweg is, waarover De la Garde nader zal berichten.

Opmerkingen: In een brief van 23 augustus (nr. 9367) aan de magistraat van Alkmaar wordt de komst van de troepen aangekondigd.

5874
Datum brief 28-9-1574. Correspondent: Aan Hendrik III koning van Frankrijk. Verzendplaats Delft. 

Gelukwens met de aanvang van zijn regering. Zal gaarne kapitein de la Garde zenden voor overleg, mits hem een paspoort wordt verstrekt.

Opmerkingen: Op de zegelstrook van het origineel de aantekening: ‘Fault faire une honneste responce et bailler le passeport ce que le Roy a commandé’. Het origineel is mogelijk niet uitgegaan. De minuut is ongedateerd, de contemporaine kopie op 27 september, waarop ook Groen van Prinsterer, Archives d’Orange-Nassau dateert. Bijgevoegd is de instructie aan De Revest. Zie nr. 5875.

3221
Datum brief door bewerker bepaald tussen 1-12-1574 en 31-12-1574. Correspondent: Aan Hendrik III koning van Frankrijk. Verzendplaats Middelburg.

Dankt voor zijn brieven en het paspoort voor De la Garde en steunt zijn streven naar vrede in de christenheid.

Opmerkingen: Zonder datum. Gedateerd op grond van de inhoud en de plaats in het brievenboek. De la Garde werd begin jan. 1575 afgezonden, waaraan de paspoortverlening in dec. 1574 voorafging.

1809
Datum brief 5-1-1575. Correspondent: Aan de la Garde, superintendent van Schoonhoven. Verzendplaats Middelburg.

Opdracht om bij koning Hendrik III de inbeslagname van de goederen van de Bouchart, geboren te Dieppe, ongedaan te maken.

Opmerkingen Instructie voor een remonstrantie bij Hendrik III.

1847
Datum brief 21-3-1575. Correspondent: Aan De Fregouse. Verzendplaats Dordrecht.

Dankbetuiging voor zijn goede genegenheid. Ayant au retour de Mons.r de la Garde entendu la bonne affection en laquelle…

1850
Datum brief 22-3-1575. Correspondent: Aan Catharina de Medici. Verzendplaats Dordrecht.

Betuiging van respect, gelukwens met het huwelijk koning Hendrik III en bericht over de vredesbesprekingen te Breda. Retournant le s.r de la Garde pardeca, il m’a faict entendre comme il a pleu…

1849
Datum brief 22-3-1575. Correspondent: Aan Hendrik III koning van Frankrijk. Verzendplaats Dordrecht.

Inhoud: Dankt voor de gunstige reactie op de voorstellen door De la Garde overgebracht en bericht over de vredesbesprekingen te Breda.

1888
Datum brief 22-4-1575. Correspondent: Aan Philippes Martin de Mannay. Verzendplaats Dordrecht:

Inhoud: Commissie als ‘seigneur’ van De la Garde en maitre de camp van de Franse troepen in de plaats van kapitein Aultran.. Opmerkingen: Vgl. nr. 1878.

5813
Datum brief 19-6-1581. Correspondent Aan magistraat van Heusden. Verzendplaats Amsterdam.

Inhoud: Verzoekt aan Gerard Prouninck genaamd Deventer buskruit te leveren in verband met de verdere verovering op de vijand van het fort te Vlijmen en de gehele Langstraat door kolonel de la Garde.

7465
Datum brief 1-11-1581 Correspondent Aan Philippe de Mornay, heer du Plessis-Marly. Verzendplaats Gent (Gand).

Inhoud: Verzoek aan de kapiteins en officieren van de Franse compagniën onder De la Garde te schrijven dat zij tot tevredenheid zullen worden betaald. Opmerkingen: Van de prins en de Landraad.

 

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *