Onze voorouders in Nederland

0
Nederland rond 1600

De 7 Provinciën

Waar komen we vandaan?

Bijna alle Lagarde’s die nu in Nederland wonen, kennen als stamvader de rond 1600 geboren Frederik Lagarde. Voor zover bekend zijn van hem de oudste gegevens over onze familie vastgelegd in de Doop- Trouw- en Begraafboeken van de kerken in de omgeving van het Gelderse Appeltern en  Alphen aan de Maas alsmede in het Brabantse Lith en Lithooijen. Onze roots liggen daar in ieder geval.

Deze Frederik wordt soms ook wel Dirck, Rutgerus of Ruth genoemd. Een hele puzzel om dat te kunnen plaatsen.

Het is niet helemaal zeker of zijn vader Theophilis de la Garde was. Dat was de zoon van de Franse kolonel de la Garde, een goede vriend van Prins Willem van Oranje, die in 1583 in Viersel bij de inname van een kasteel verongelukt is.

Naar deze link zoeken we nog. En het is goed mogelijk dat we dan een heel stuk verder terug kunnen kijken in de zoektocht naar onze voorouders!

About Author

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *